Opdrachten/Projecten/Werkzaamheden

Via diverse werkgevers heb ik de afgelopen jaren een diversiteit aan projecten en werkzaamheden verricht. Hieronder volgt een opsomming van deze activiteiten, als uitgebreide toelichting op mijn cv.

Februari 2020 – Heden | Worley Nederland B.V.

Bij Worley ben ik in de kantoren te Meerssen en Geleen (Chemelot) verantwoordelijk voor de lokale IT-support. Deels eerstelijns maar eerst en vooral tweedelijns ondersteuning aan zowel eindgebruikers als globale beheerteams. In totaal bedien ik circa 170 gebruikers, die voor een belangrijk deel thuis en/of op afstand van kantoor werken.

Januari 2019 – December 2019 | VodafoneZiggo

Bij VodafoneZiggo ben ik als klantadviseur consumer mobile (mede) verantwoordelijk voor het leveren van eerstelijns ondersteuning aan de klanten die gebruik maken van mobiele diensten op het netwerk van Vodafone. De vragen hebben betrekking op facturen, producten en diensten en het maken van betalingsafspraken.

Mei 2011 – Augustus 2018 | Minli Bedrijven

Bij Minli Bedrijven was ik als bedrijfsleider verantwoordelijke voor de dagelijkse aansturing van een tweetal tankstations in Geleen. Daarnaast was ik verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van de ICT-omgeving.

Juni 2009 – April 2011 | Euroned Systems b.v. te Echt

Bij Euroned Systems leverde ik als tweedelijns helpdeskmedewerker een belangrijke bijdrage aan het oplossen van meer complexe verstoringen in de dienstverlening aan huisartspraktijken en apotheken. Het gaat hierbij vooral om hardware gerelateerde problemen en in mindere mate inhoudelijke problemen met het softwarepakket Mira dat door Euroned ontwikkeld wordt.

April 2008 – Februari 2009 |Villa 51 b.v. (bedrijven community) te Hilversum

Gedurende deze periode heb ik mij beziggehouden met diverse werkzaamheden op ICT-afdeling van Villa 51., na de overname van BSO Information Technology door Novaport, wat onderdeel is van de Villa 51 community van bedrijven.

Daarnaast heb ik me ook beziggehouden met het opstellen van een algemeen plan van aanpak voor de ontvlechting van bedrijfsonderdelen van APG/Loyalis in voorbereiding op de start van dit project in 2009. Hierbij heb ik met name gebruik gemaakt van de ervaringen die zijn opgedaan bij de ontvlechting van BSA Schaderegeling in Den Haag, een bedrijfsonderdeel dat in 2008 zelfstandig geworden is.

December 2007 – april 2008 | Algemene Pensioen Groep (voorheen ABP) / Loyalis te Heerlen

Inventarisatie ten behoeve van clean-up project, het opruimen van de uitgefaseerde NT4-omgeving en verouderde apparatuur. Naar aanleiding van deze inventarisatie wordt bepaald welke systemen nog (onterecht) aanwezig of functioneel zijn in de oude infrastructuur en wordt een plan opgesteld om deze situaties op te lossen.

Na deze inventarisatie worden de reguliere afdelingen door ons aangestuurd om deze verouderde systemen daadwerkelijk uit te faseren of alsnog te migreren.

December 2007 – Januari 2008| BSA Schaderegeling/Loyalis Schaderegeling te Den Haag

Voorbereiden en begeleiden van de ontvlechting van BSA Schaderegeling naar een zelfstandige onderneming. Tot voor kort was BSA Schaderegeling nauw gelieerd aan ABP/Loyalis. In september 2007 is BSA Schaderegeling verzelfstandigd en de ICT-infrastructuur werd per 1 januari overgedragen aan een nieuwe leverancier. Deze overdracht wordt door ons begeleidt vanuit ABP/Loyalis.

November 2007 | Loyalis Schaderegelingen te Den Haag

Werkzaamheden uitvoeren ten aanzien van de migratie van Citrix Metaframe op Windows 2000 Server naar Citrix Presentation Server op Windows Server 2003. Gezien de complexiteit van met name de koppeling tussen Unit4 Agresso maatwerk en Outlook 2003 is deze migratie gepland aan het einde van het totale Tobias-project.

September 2007 – oktober 2007 | ABP/Loyalis te Heerlen

Werkzaamheden t.b.v. afhandelen restpunten voortgekomen uit het project Tobias.

 • Laptops uitrollen t.b.v. buitendienstmedewerkers van de afdeling AMC (Advies en Marktcommunicatie)
 • “Specials” t.b.v. Concern Information Systems
 • Delphi 2005 binnen een Citrix-omgeving t.b.v. afdeling Actuariaat (Concern Staven). In het kader van performance tijdens het werken met een lokale installatie van deze programmeeromgeving is besloten de applicatie binnen Citrix te gebruiken.

Juli 2007 – augustus 2007 | Obvion Hypotheken te Heerlen (samenwerkingsverband ABP Hypotheken en Rabobank)

Werkzaamheden:

Het leveren van on-site gebruikersondersteuning tijdens de migratie van Windows NT naar Windows XP.

In tegenstelling tot het voorgaande project waarbij gebruikers zelf hun applicaties installeerden moest dit bij Obvion gedaan worden door het uitrol-team, teneinde de verstoring voor eindgebruikers minimaal te houden.

November 2006 – juni 2007 | Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds/Loyalis te Heerlen

Werkzaamheden in het kader van project Tobias (Technische optimalisatie basisinfrastructuur ABP/Loyalis):

 • Het leveren van on-site gebruikersondersteuning in de breedste zin van het woord voor, tijdens en na de migratie van Windows NT naar Windows XP voor de volgende bedrijfseenheden van ABP/Loyalis:
  • Concern Information Systems (CIS), de interne IT-organisatie van ABP/Loyalis. In totaal omvatte deze migratie ca. 400 werkplekken.
  • Pensioenen, het pensioenbedrijf zelf. In totaal ca. 400 werkplekken
  • Facilitair Bedrijf met een totaal van ca 100 werkplekken
  • Concern Staven met een totaal van ca 50 werkplekken
  • Loyalis Verzekeringen met in totaal ca 150 werkplekken
 • Voor de migratie: gebruikers ondersteunen bij het veiligstellen van persoonlijke gegevens, instellingen en documenten
 • Tijdens de migratie: het verwijderen van oude systemen en het plaatsen van nieuwe op de werkplekken
 • Na de migratie: ondersteuning op de werkplek gedurende de eerste dagen na de migratie van een afdeling/bedrijfsonderdeel, alvorens overdracht naar de reguliere organisatie plaats zou plaatsvinden. Gebruikers nemen hun nieuwe werkplek in gebruik en installeren hiertoe hun applicaties na distributie vanuit de Microsoft SMS-omgeving.

November 2004 – November 2005 | Berner Mobile Services (BMS) bij Berner Producten BV.

 • Beheren en ondersteunen van de BMS-omgeving (Windows 2000), een applicatie ontwikkeld voor Windows CE, ten behoeve van de directe verkoop
 • Beheren en onderhouden van servers en werkplekken voor de vestigingen in Nederland (ca. 25 Windows 2000 servers en ca 100 gebruikers. Deels Windows XP-desktop, deels Citrix op Windows 2000)
 • Assisteren bij het beheer van de vestigingen in Lanaken (België). Deze site bevat 8 Windows 2000 servers met 35 gebruikers, waarvan deels Windows XP en deels Citrix op Windows XP
 • Assisteren bij het beheer van de vestiging in Howald (Luxemburg). Deze site bevat 1 Windows 2000 server met ca. 10 gebruikers op Windows XP en Windows 2000 Professional.
 • Key-user tijdens de migratie van een eigen Unix-applicatie naar SAP-standaardsoftware.

Januari 2004 – april 2004 | Vodafone (Via Xcent ICT services)

 • Telefonisch en per email oplossen van incidenten (resetten wachtwoorden, printerproblemen)
 • Registratie en bewaken van incidenten en doorgeven van incidenten aan 2e lijns ondersteuning.